Vinstockarna

2005 planterades en testrad med tre sorters vinstockar.

Två sorters blå druvor, Rondo och Leon Millot och en grön druva Phönix.

Då testet slog väl ut planterades 2006 ytterligare 150 stockar av ovanstående sorter.

2007 kunde en liten skörd tas ut för test av framställning vin av Rondo och Phönix. Leon Millot behöver ytterligare år för etablering av stockarna. Rondo är den sort som växer till kraftigast.

2008 kunde skörd tas ut från alla sorterna. Fortfarande är Rondo den sort som ger mest men även Phönix gav ett bra utbyte.

2009 var ett bra år för våra sorter varför ett ganska bra skörderesultat kunde tas på Rondo, Phönix och även Leon Millot. 

2006 planterades även en provstock av en grön druva (Solaris) och 2008 kunde det skördas en liten mängd för test. Detta är en frisk och starkväxande sort.

2010 planterades ytterligare 35 stockar av Solaris.

 

Vårt Rondovin 2008 erhöll Diplom med Ros vid 2009 års Svenska Vinbedömning